Proizvodi

Certifikati

Aurea Wood / Certifikati

Šumarski fakultet:
Zavod za namještaj i drvne proizvode.

Atest za javnu upotrebu.

Zaštita drva.

Uvjerenje o kvaliteti.

FSC DRVO